Dividenduitkeringen onder het WVV door een fiscale bril

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
9/03/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven kristel@kvabb.org

Inhoud:
Bespreking van de vennootschapsrechtelijke aspecten van dividenduitkeringen : verplichte verslaggeving, balanstesten en liquiditeitstesten. Verschillen tussen een gewoon dividend, een interim-dividend en een tussentijds dividend; alsook de
verschillen tussen een dividend in speciën en in natura. Grondige bespreking van het fiscale regime van dividenduitkeringen: VVPRbis, liquidatiereserves, kapitaalverminderingen, inkoop van eigen aandelen.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug