Einde van mijn beroepsloopbaan. Waarop letten en hoe anticiperen?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
30/03/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Maurice DE MEY

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.orgInhoud:
Als de belastingplichtige zijn beroepscarrière met schoonheid wil eindigen zonder de bittere pil van de fiscale administratie te moeten slikken, kan hij beter enkele voorzorgsmaatregelen nemen.
Tijdens dit seminarie komen verschillende gevallen aan bod waarbij u rekening moet houden bij het einde van de loopbaan. Zowel de situatie van een werknemers als ondernemers wordt hierbij onder de loep genomen. Zo komen o.a. aan bod:
– De stopzettingsmeerwaarden;
– Het aspect van de groepsverzekering;
– Opname van de tegoeden uit het pensioensparen voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd;
– Afkopen van de studiejaren;
– De rekening-courant aanzuiveren;
– Bijklussen na de wettelijke pensioenleeftijd.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug