Financiële analyse en fundamentele principes van het financieel bedrijfsbeheer

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
6/06/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick VALCKX

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

BeschrijvingInhoud:
I. Inleiding tot financiële analyse (toelating)
II. Individuele jaarrekeningen volgens de vennootschapswetgeving en balansaggregaten (toelating)
III. Herstructurering, horizontale en verticale analyse van de individuele balans en resultatenrekening (toelating);
A. Herstructurering van de balans
B. Herstructurering van het volledig schema van de resultatenrekening en van de tabel van toevoegingen en onttrekkingen;
C. Herstructurering van het verkort en microschema van de resultatenrekening en van de tabel van toevoegingen en onttrekkingen;
D. Horizontale analyse of chronologische analyse;
E. Verticale of structuuranalyse;
IV. Kasstroomanalyse (toelating);
A. Kasstroom en bedrijfscyclus van de onderneming
B. Tabel van waardemutaties
C. Cash Flow
D. Behoeften aan bedrijfskapitaal en veranderingen in behoeften aan bedrijfskapitaal
E. Financiering met derdenkapitaal
F. Financiering met eigen vermogen
G. Kasstroom uit bedrijfsvoering, investeringen en financiering
H. Toepassing van kasstroomanalyse
V. Analyse door ratiomethode (toelating)
A. Toegevoegde waarde
1. Begrip toegevoegde waarde
2. Berekening van de toegevoegde waarde op basis van de jaarrekening van de onderneming
3. Analyse van de toegevoegde waarde
4. Interpretatie van de toegevoegde waarde
B. Rentabiliteit
1. Rentabiliteit van de verkoop (break-evenpunt en hefboomwerking in de bedrijfsuitoefening)
2. Rentabiliteit van de activa
3. Rentabiliteit van het eigen vermogen (financiële hefboom)
4. Marktrentabiliteit van de onderneming (externe rentabiliteit van de onderneming)
C. Solvabiliteit
1. Mate van schuldenlast en financiële onafhankelijkheid
2. Dekking van de financiële kosten van het kapitaal van derden door het resultaat vóór financiële kosten en belastingen (EBIT)
3. Dekking van derdenkapitaal door de kasstroom
4. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug