Deontologie van A - Z

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)
22/10/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Frank HAEMERS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
De deontologie is de ruggengraat van de beroepen van gecertificeerde accountants en belastingadviseurs. In deze opleiding wordt het nieuwe wettelijke kader gedetailleerd toegelicht, met inbegrip van de praktische werking van het ITAA. Ook behandelen we belangrijke items zoals wat onze al dan niet voorbehouden activiteiten zijn en wie ze mag uitoefenen. Hoe passen we de regels van onafhankelijkheid toe in onze beroepen, welke bestuursmandaten mogen we opnemen en wat is de kwaliteitstoetsing? Welke samenwerkingsverbanden kunnen we aangaan? Maar ook tal van praktische tips rond de opdrachtbrief, kantoororganisatie, publiciteit, erelonen, enz… We behandelen ook onze strafrechtelijke plicht tot het respecteren van het beroepsgeheim. Het breed gamma van activiteiten van onze beroepen vergt uiteraard een verplichting tot permanente vorming. Bij dat alles kunnen we er niet omheen dat we ook de nodige tijd dienen te reserveren om onze burgerrechtelijke, tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid te behandelen, en daaraan gekoppeld de tuchtprocedure in het instituut. In de marge worden ook kort enkele essentiële punten van de antiwitwaswetgeving toegelicht.
Maar wat zijn nu de valkuilen voor de cijferberoepers. Welke soort klachten komen er behandeld. Etc.


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Hasselt)terug