De intelligente zorgvolmacht

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
3/06/24 Van 19:00 tot 21:00 Aantal vormingsuren: 2 Spreker: Liesbeth FRANCK

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

OPGELET: 2-uurs webinar!


Inhoud:
Deze webinar staat helemaal in het teken van de immens populaire “zorgvolmacht” en richt zich tot de accountant en/of belastingconsulent die er meer over wil weten zodat hij zijn cliënt hierover met raad en daad kan bijstaan. Onder het motto “denk vroeger aan later” werden er in de eerste jaarhelft van 2022 in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten getekend, waarvan 38.640 in Vlaanderen.

In vergelijking tot 2021 ging het om een stijging van maar liefst 21,3 % procent. De zorgvolmacht zit dus in lift, zoveel is duidelijk. En terecht! Want wat als je zelf niet meer kan beslissen over je financiële transacties of je zorgvuldig opgebouwd vermogen niet langer zelf kan beheren? Het is sneller aan de orde dan je denkt. Niet enkel op late leeftijd als gevolg van dementie maar op elk tijdstip van je leven (denk aan coma als gevolg van een ongeval, een herseninfarct enz.)

Wil je dan dat de vrederechter een bewindvoerder aanstelt die in het slechtste geval een wildvreemde is? Neen, toch. Dat is ook de reden waarom de wetgever in 2014 het instrument van de zorgvolmacht in het leven heeft geroepen. Je geeft op een ogenblik dat je nog gezond van geest bent een volmacht aan een vertrouwenspersoon die jouw vermogen zal beheren als je zelf niet langer wilsbekwaam bent.

In deze webinar kom je er alles over te weten. De volgende vragen krijgen o.a. een antwoord:
– Waarom een zorgvolmacht opstellen? En voor wie is het nuttig?
– Wie stel ik best aan als lasthebber? En moet deze de volmacht aanvaarden?
– Moet mijn lasthebber een vergoeding krijgen?
– Moet mijn lasthebber verantwoording afleggen?
– Is het zinvol bepaalde beschermingsmechanismen in te bouwen voor het geval mijn lasthebber al te gortig handelt? Zo ja, wat kan je concreet voorzien?
– Wanneer treedt de volmacht in werking?
– Als ik de inwerkingtreding van de volmacht koppel aan de voorlegging van een doktersattest, hoe werkt dat dan?
Enz.Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.00u. Korte pauze
21.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug