Kapitaalverminderingen & inkoop eigen aandelen anno 2024

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
9/09/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Wanneer en hoe kapitaalvermindering concreet toepassen.
Kapitaalvermindering wordt te pas en te onpas geviseerd door de fiscus. Weinigen durven daarom deze techniek nog toe te passen. En toch kan een kapitaalvermindering nuttig zijn. Meer nog, het kan dé oplossing zijn om familiale, financiële of successie-problemen op te lossen.

Duidelijk inzicht in complexe wetgeving met ontelbare rulings, rechtspraak !
Kapitaalvermindering wordt door verschillende wetgevingen geregeld en daarbij komen nog de ontelbare rechtspraken, rulings, interpretaties enz. Die complexiteit schrikt uiteraard veel professionals af om nog een kapitaalvermindering te adviseren. In dit kennisatelier geven wij u duidelijk inzicht in de limieten van de wetgeving en de interpretaties van de administratie.

Wat kan nog, wat zijn de gevolgen en hoeveel het kan opleveren?
- Kan een kapitaalvermindering op vandaag eigenlijk nog uitgevoerd worden en wat zijn de vele spelregels waarmee rekening moet worden gehouden?
- Hoe bereken ik precies de herkwalificatie van een kapitaalvermindering in dividend en geeft dit eigenlijk nog een voordeel?
- Is een herkwalificatie nu zo erg? Kan ook dit deel uitmaken van een optimalisatie?
- Klopt het dat ik soms de testen, netto-actief-test en liquiditeitstest niet altijd moeten uitgevoerd worden?
- Is de uitkering van een “beschikbare inbreng” als een kapitaalvermindering te bekijken?
- Afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag: hoe breng ik dan best mijn middelen in mijn vennootschap;
- Is de opheffing van een volstorting van kapitaal/inbreng een kapitaalvermindering?
- En… wat is de invloed van corona op een kapitaalvermindering: waar duikt die overal op?

Hoe inkoop van eigen aandelen een interessant fiscaal instrument kan zijn!

Complex en geviseerd door de fiscus!
De fiscus heeft er in het verleden alles aan gedaan om de inkoop van eigen aandelen te ontmoedigen. Bovendien is het een complexe materie.
De fiscale wijzigingen door het WVV maakt van het inkopen van eigen aandelen terug een fiscaal vriendelijk systeem. Onder andere om financiële middelen van een vennootschap aan te wenden bij de herschikking van het aandeelhouderschap.


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug