Aangiftetermijnen rechtspersonen - Aanslagjaar 2021

22/03/21
 • Alle indieningsdata in functie van de balansdatum vindt u in dit overzicht (PDF, 68.73 KB) (This hyperlink opens a new window).
  • Algemene regel
   ?Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
   • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
   • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
  • Uitzondering: wegens de bijzondere omstandigheden die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, zullen de balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021 een bijkomende indieningstermijn tot en met 28 oktober 2021 kunnen genieten.
  Bron: Fod Financiƫn

terug