Nieuwsbrief KVABB - Nr. 05.2023 - september 2023

30/08/23

Geachte,

De recentste nieuwsbrief is er!

U kan deze nieuwsbrief hier DOWNLOADEN en lezen.

Inhoud van nieuwsbrief 05.2023:

  • Voorwoord - Pagina 02

  • Ondernemers mogen niet zomaar kansen ontnemen aan de vennootschap die ... - Pagina’s 03 - 04

  • Tax-update beleggingsfiscaliteit: stand van zaken fiscale hervorming - Pagina’s 05 - 07

  • De fiscale regularisatie nadert de eindstreep – vroeg begonnen is half gewonnen! - Pagina’s 08 - 09

  • Uitbreng vruchtgebruik volgens vlabel: what you see is NOT what you get - Pagina’s 10 - 13

  • Laattijdige aangiften en belastingverhogingen: wat valt er te doen? - Pagina’s 14 - 17

  • Gegevensverwerking en AI bij de fiscus - Pagina’s 18 - 19

  • Alle KVABB-opleidingen en de KVABB-bijdragen - Pagina’s 20 - 26


    Ludo Van den Bossche - Voorzitter KVABB - CRECCB


terug