Fiscus en mobiliteit

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)
8/06/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. (toch nog een vraag? kristel@kvabb.org)

Autofiscaliteit ingrijpend veranderd, zowel in de PB als de VenB
De autofiscaliteit is grondig gewijzigd door de diverse eindejaarswetten. Hoog tijd voor een update. Op basis van de wetteksten krijgt u een schematische, praktijkgerichte analyse van de nieuwe autofiscaliteit.
Zowel in de PB (werknemers, zelfstandigen) als in de VenB zijn de wijzigingen ingrijpend. Duidelijke antwoorden in een correct kader zijn nu meer dan nodig.
Aftrekregels voor auto’s in de VenB – PB – BTW
Wat verandert er concreet bij de fiscale aftrek autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting?
Hoe het voordeel alle aard en aftrek autokosten correct berekenen na de hervormingen?
Wat met de aftrekbaarheid voor elektrische wagens?
Is de fiscale aftrekbeperking autokosten ook niet van toepassing voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, ook als die kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
Wat betekent concreet de afschaffing vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen?
Wat is de impact recente rechtspraak rond de bezoldigingstheorie en terbeschikkingstelling van personenwagens
Kosten eigen aan de werkgever: hoe concreet het woon-werkverkeer & 40 dagen-regel toepassen?
Wat zijn de wijzigingen in de berekening van het voordeel van alle aard indien de werkgever de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt?
Blijft de autoaftrek in de PB op een eenvormige aftrek van 75 %?
Hoe de fameuze VAA correct berekenen vandaag en eveneens met een overgangsregeling?
Hoe die berekening van de VAA correct toepassen in 2020/2021?
Heeft de afstand tussen woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer?
Welke kosten van het woon-werkverkeer per auto zijn fiscaal aftrekbaar als gekozen wordt voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?
Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer voor het woon-werkverkeer zonder beperkingen?
Hoe de gebruikskosten van een auto voor het woon-werkverkeer verantwoorden?
Wanneer specifiek forfait en wanneer algemeen forfait toepassen?
Afzonderlijke regeling voor lichte vrachtwagens?
Wanneer is de aftrekbeperking in BTW van toepassing?
Hoe bepaalt u het percentage beroepsgebruik van een gemengd gebruikte personenwagen/motorfiets?
Welke van de 3 methodes toepassen en hoe dit concreet doen?
Wat zijn de implicaties van het terbeschikking stellen van een tankkaart?
Wat bij verkoop van de bedrijfswagen?
Hoe zit het met de recente wijzigingen inzake berekening voordeel alle aard?Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
BRUGGE (OOSTKAMP)terug

Erkenning