Drieluik: Praktische voorbereiding van de kwaliteitstoetsing (01)

VOKA GEEL
Kleinhoefstraat 9
2440 GEEL
4/03/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Kathleen CLOOSEN

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. Het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. kristel@kvabb.org


OPGELET! DIT IS EEN FYSIEK SEMINAIRE!


Inhoud:
In een meerdaagse sessie uw eigen kwaliteitstoetsing voorbereiden, opstellen van interne procedures, etc...

Elke beroepsbeoefenaar krijgt te maken met de kwaliteitstoetsing van zijn of haar kantoor en dossiers. Deze toetsing bevat uiteraard de controle op de naleving van de AWW-regelgeving, zoals vastgelegd in de wet van 20 juli 2020. Bovendien komt vanaf oktober 2024 iedere beroepsbeoefenaar in aanmerking om getoetst te worden.

Het is dus zaak tijdig aan deze voorbereiding te beginnen.

Wist je al dat …

- Je een clientacceptatiebeleid moet uitwerken, toegespitst op jouw kantoor?

- Je aan je klanten een risicoprofiel moet toekennen?

- Je procedures moet uitschrijven over de werking van je kantoor?

- Elk dossier moet overeenkomen met het beleid dat je zelf uitschrijft voor je kantoor?

En ook dat?

- De vragen die gesteld worden beschikbaar zijn?

- Er een kleurcode aan deze vragen wordt toegekend?

- De procedures verzameld worden in een procedure handboek?

- Er modellen ter beschikking staan ?

- Je gratis deze documenten terug vindt in BeExcellent?Om je te helpen met de voorbereiding op deze toetsing wordt deze driedelige workshop georganiseerd.

Het is de bedoeling dat je tijdens de workshop zelf aan de slag gaat en dat je na deze drie avonden

- je procedure handboek klaar hebt,

- weet hoe je zelf aanpassingen kan doen,

- weet waar je sjablonen kan terugvinden.

Je werkt dus je eigen procedures uit, toegepast op jouw kantoor, samen met confraters, maar wel op gerichte tijdstippen en onder begeleiding.

Sommige thema’s worden in groep besproken, zodat je geïnspireerd wordt door elkaars zienswijze en deze ervaring kan benutten in jouw procedures.

De trainer is zelf kwaliteitstoetser voor het ITAA en lid van de cel beExcellent.

Je krijgt een leidraad om je op te baseren, tips & tricks, en een vastomlijnd kader zodat je optimaal voorbereid bent voor jouw kwaliteitstoetsing.

Je brengt je laptop mee, zodat je tijdens de workshops kan werken aan jouw unieke procedures.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start seminarie
20.30u. Pauze
22.00u. Einde seminarie

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatiekost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

VOKA GEEL
Kleinhoefstraat 9
2440 GEELterug