Opleiding stagiairs (12): Fiscaal recht (algemene beginselen)

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-stagiairs)
30/03/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Luc DE MEYERE | Leen DE VRIESE | Stijn PLAS | Elodie BLANCKE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 80 €
Prijs niet leden: 80 €
Prijs stagiair lid: 80 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org


Inhoud:
Algemene beginselen fiscaal recht
Het fiscaal recht wordt beheerst door een aantal fundamentele beginselen.
Enkele ervan staan opgesomd in de Grondwet, met name het wettelijkheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het éénjarigheidsbeginsel.
In deze cursus worden de grondwettelijke beginselen toegelicht en wordt aandacht besteed aan de praktische
gevolgen ervan voor de totstandkoming en de toepassing van de fiscale wetgeving.
Komen ook aan bod:
het onderscheid tussen belastingontduiking en belastingvermijding;
de invloed van internationale verdragen en mensenrechten op het fiscaal recht;
de relatie tussen het fiscaal recht en andere takken van het recht (zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, het burgerlijk recht, enz.)

Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Deze webinar-reeks wordt georganiseerd om ITAA-stagiairs voor te bereiden op hun ITAA-bekwaamheidsexamen.
Deze opleiding bestaat uit 12 webinars van 3 uur, uit de diverse te kennen vakgebieden.

Inschrijven verplicht via de website van de KVABB, ten minste 5 kalenderdagen vóór de webinar.

Omdat elk seminarie recht geeft op een attest, moet u voor elke webinar apart inschrijven. (U dient 12 inschrijvingen uit te voeren als u ervoor kiest om de hele reeks te volgen.)
Ná de webinar wordt uw Attest van Permanente Vorming automatisch opgeladen op uw ITAA-portaal.

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Kostprijs: 80.00 € per webinar.
Volledige cyclus van 12 webinar-opleidingen: 960.00 €


KVABB is erkend dienstverlener bij de KMO-portefeuille. (DV.O216803)
U kan dit project voor 30% financieren met de KMO-portefeuille - De KMO-portefeuille dient aangevraagd te worden ten laatste 14 dagen ná de start van de 1e opleidingsdag! We raden u aan om de KMO-portefeuille steunaanvraag in te dienen vóór de start van de webinar-reeks. U krijgt de factuur per mail op het moment dat wij de KMO-portefeuille steunaanvraag ontvangen.

We gebruiken de Zoom-software om de webinar te streamen. Installeer alvast de zoom-client zodat u ook de afsluitende toets te zien krijgt.
Voor uw zoom-veiligheid en uw zoom-comfort raden we af om in te loggen via uw browser!

U volgt het best de opleidingsreeks in het voorjaar, om in het najaar examens af te leggen. Wanneer u examen wil doen in het voorjaar, dan kan u beter de opleiding in het najaar volgen.

Tip: Word KVABB-stagiair-lid en geniet van alle voordelen die het KVABB-lidmaatschap te bieden heeft.

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-stagiairs)terug