Opleiding stagiairs (13): Consolidatie van de jaarrekening

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-Stagiairs)
11/03/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Siebrecht PLATEAU

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 80 €
Prijs niet leden: 80 €
Prijs stagiair lid: 80 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is het leveren van een overzicht van de economische activiteit, van het eigen vermogen en van de resultaten van de gehele vennootschap met elk zijn eigen juridische entiteit maar afhankelijk van hetzelfde beslissingscentrum (de moedervennootschap).
Hoe consolidatie correct uitvoeren?
Deze opleiding leert u hoe u de geconsolideerde jaarrekening van een groep ondernemingen opstelt. Eerst wordt aandacht gegeven aan de bestaande regelgeving (Belgian GAAP) en de voornaamste verschillen met IAS/IFRS worden belicht.
Dit wordt onder meer toegelicht:
- de techniek van het consolideren, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de integrale consolidatiemethode
- het (eerste) consolidatieverschil
- de eliminatie van intragroepsverrichtingen
- resultaten, bij o.a.
* het verkopen van materiële vaste activa
* het verkopen van handelsgoederen aan groepsleden
* het invoegen van in voorgaande boekjaren geëlimineerde intragroepsresultaten en
* de verdeling van het geconsolideerd resultaat.
Tot slot wordt nog aandacht gegeven aan de proportionele consolidatiemethode en de vermogensmutatiemethode.Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Deze webinar-reeks wordt georganiseerd om ITAA-stagiairs voor te bereiden op hun schriftelijk ITAA-bekwaamheidsexamen.
Deze opleiding bestaat uit 13 webinars van 3 uur, uit de diverse te kennen vakgebieden.

Inschrijven verplicht via de website van de KVABB, ten minste 5 kalenderdagen vóór de webinar.

Omdat elk seminarie recht geeft op een attest, moet u voor elke webinar apart inschrijven. (U dient 13 inschrijvingen uit te voeren als u ervoor kiest om de hele reeks te volgen.)
Ná de webinar wordt uw Attest van Permanente Vorming automatisch opgeladen op uw ITAA-portaal.

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Kostprijs: 80.00 € per webinar.
Volledige cyclus van 13 webinar-opleidingen: 1040.00 €


KVABB is erkend dienstverlener bij de KMO-portefeuille. (DV.O216803)
U kan dit project voor 30% financieren met de KMO-portefeuille - De KMO-portefeuille dient aangevraagd te worden ten laatste 14 dagen ná de start van de 1e opleidingsdag! We raden u aan om de KMO-portefeuille steunaanvraag in te dienen vóór de start van de webinar-reeks. U krijgt de factuur per mail op het moment dat wij de KMO-portefeuille steunaanvraag ontvangen.

We gebruiken de Zoom-software om de webinar te streamen. Installeer alvast de zoom-client (https://zoom.us/download) zodat u ook de afsluitende toets te zien krijgt.
Log niet in via een browser!


U volgt het best de opleidingsreeks in het voorjaar, om in het najaar examens af te leggen. Wanneer u examen wil doen in het voorjaar, dan kan u beter de opleiding in het najaar volgen.

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (ITAA-Stagiairs)terug