GDPR in de praktijk

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
30/08/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Olivier SUSTRONCK

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. GDPR-normen zijn gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze relatief nieuwe privacywetgeving geldt in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2018 van kracht.

Voor wie geldt GDPR?

De GDPR-wetgeving geldt voor alle ondernemingen en overheidsdiensten die persoonsgegevens verzamelen. Dit zijn alle mogelijke gegevens waarmee levende natuurlijke personen geĆÆdentificeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een e-mailadres, een IP-adres of een telefoonnummer.

De manier waarop de verwerking van deze persoonlijke gegevens verloopt is onderworpen aan de GDPR-regels. Ondernemingen moeten steeds in staat zijn om te verantwoorden waarom en op welke manier zij persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van persoonsgegevens moet er steeds een verwerkingsgrond zijn. Toestemming, een wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang zijn verwerkingsgronden, maar een onderneming zal meestal persoonsgegevens verwerken omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan contractuele verplichtingen.

Meer gedetailleerde uitleg over de persoonsgegevens en andere regels rond gegevensbescherming die op dit moment in de EU gelden vind je op de officiƫle website van de Europese Commissie of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze webinar leidt u naar de praktische kant van de GDPR-wetgeving, zodat u gericht aan de slag kan.


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug