De nieuwe auto- en laadpaalfiscaliteit: binnenkort allemaal elektrisch?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
6/02/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Pieter DEBBAUT

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Om de vergroening van de autofiscaliteit te versnellen heeft de wetgever een akkoord bereikt om het bedrijfswagenpark te elektrificeren vanaf 2026. Via de Wet van 25 november 2021 heeft zij een reeks nieuwe maatregelen gepubliceerd. Hieruit is al snel gebleken dat de elektrische bedrijfswagens (straks) het voorwerp van de strategie zal uitmaken.
Om belastingplichtigen te stimuleren om zoveel mogelijk te kiezen voor koolstofemissievrije wagens, worden goede laadfaciliteiten thuis, op het werk en onderweg steeds meer onmisbaar. Via de hervorming van de autofiscaliteit en de invoering van de aanzienlijke stimuli voor elektrische wagens hoopt de wetgever op een forse stijging van het plaatsen van laadpalen.
Tijdens deze webinar krijgt u op een praktische wijze een overzicht van zowel de aspecten van inkomstenbelastingen alsook de btw-aspecten die verbonden zijn aan de levering en installatie van een laadstation. Ook wordt nagegaan of er fiscale gevolgen zijn verbonden aan het opladen van een elektrisch voertuig.

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug