Betaal GEEN belastingen teveel!

9/03/21

In België worden er volgens de media te weinig belastingen betaald maar ook op basis van onze ervaring, zeer veel teveel. Slechts twee mogelijke gevallen  hieronder:

Uiterlijk  31.3.2021: voor verhuurders:  vermindering onroerende voorheffing wegens niet verhuur gedurende minimum 90 dagen. Een bezwaar is eenvoudig en brengt toch NETTO euros – nl. belastingen - op !!!  Eén dag te laat : de trein is definitief  weg…. Hierbij een ontwerp van artikel dat ik hierover schreef. Er is meer : er is voor die periode ook geen inkomstenbelasting te betalen.

Bijna steeds is men te laat omdat men pas de boekhouder of accountant ziet pas NA 31 maart nl. de bespreking van de fiscale aangifte.

In bijlage een uitvoeriger uitleg.

Uiterlijk op Uw fiscale aangifte: voor iedereen: ook voor 2020 en 2021 geldt de zeer interessante vrijstelling tot 800 euro dividend en de NETTO besparing tot 800 euro x 30 % = 240 per persoon . Die 240 euro kan men recupereren door de ingehouwen roerende voorheffing op dividenden m.b.t. aandelen op de fiscale aangifte 2021 en/of 2022 te vermelden . Voor inkomsten 2019 waren dat de codes 1437-18 en 2437-85. Wellicht idem voor inkomsten 2020.

Wie een vennootschap heeft kent dus best ieder jaar via de algemene vergadering, die veelal in mei / juni plaats heeft, een dividend toe: de ingehouden roerende voorheffing wordt gerecupereerd via de fiscale aangiften tot € 240 per aandeelhouder !  Dit is terug een NETTO-besparing m.a.w. niet te versmaden. 

Lees HIER het artikel over verminderde onroerende voorheffing (geschreven door José Haustraete)terug