De aansprakelijkheid van ondernemingen en leidinggevenden

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
23/09/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Stijn DE MEULENAER

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Tijdens deze webinar zal mr. Stijn De Meulenaer in het bijzonder de problematiek van mogelijke aansprakelijkheid van zowel onderneming als leidinggevenden nader toelichten, zowel op strafrechtelijk vlak als op vanuit het oogpunt van het nieuwe Boek 6 NBW wat de buitencontractuele aansprakelijkheid betreft.

– Korte omschrijving van het begrip ESG
– Het wettelijk kader:
de niet-bindende soft law
de hard law (EU) voor de niet-financiële sector
Non Financial Reporting Directive (2014/95/EU)
Corporate Sustainability Reporting Directive (2022/2464/EU)
Corporate Sustainability Due Diligence (ontwerprichtlijn 23/2/2022)
de hard law (EU) voor de financiële sector
Sustainable Finance Disclosure Regulation (2019/2088/EU)
Taxonomieverordening (2020/852/EU)

– Het afdwingen van ESG: de 4 routes
Openbaarmakingsverplichtingen
Due diligenceverplichtingen
Governance-ingrepen
Onrechtmatige daad – litigation

– Risico’s op strafrechtelijke sanctionering van bestuurder én rechtspersoon?
Geen directe strafrechtelijke sanctionering in ESG-wetgeving tot nu toe
De concrete bestraffing van ESG-fraude wat greenwashing betreft
Bestraffingen in ESG-materies: opzettelijke en onopzettelijke misdrijven
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon toegepast inzake ESG: ESG- verplichtingen als onderdeel van een behoorlijke interne organisatie
De voor- en nadelen van een strafrechtelijke aanpak

– De impact van de nakende invoering van Boek 6 NBW (Buitencontractuele aansprakelijkheid)
De algemene zorgvuldigheidsnorm vs. ESG
Mogelijkheden voor derden

– De invloed van de klokkenluidersregeling: een tool om ESG-compliant te zijn
Het materieel toepassingsgebied heeft tal van raakvlakken met ESG
Het strafrechtelijk risico voor de rechtspersoon voor ESG-gerelateerde inbreuken daalt met correcte implementatie van de klokkenluidersrichtlijn

– De implementatie via (bestaande) policy’s en reglementen
Arbeidsreglement
Fraud & integrity policy


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug