Kapitaalverminderingen: aandachtspunten en optimalisaties

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)
28/11/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Yves VERDINGH

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Kapitaalverminderingen zijn complexe materie. Mits een goed begrip van alle spelregels zijn ook optimalisaties mogelijk. Op basis van praktische casussen en cijfervoorbeelden analyseert Yves Verdingh de huidige toepassing met de concrete actie- en aandachtspunten.

Praktische toepassing en gevolgen.
- Wat is het verschil tussen een werkelijke en formele kapitaalvermindering?
- Wanneer leidt een kapitaalvermindering tot een fiscale afrekening en/of roerende voorheffing?
- Wanneer wordt een kapitaalvermindering fiscaal geherkwalificeerd naar een dividend?
- Kan de fiscale herkwalificatie worden aangerekend op VVPRbis en/of liquidatiereserves?
- Hoe wordt deze discrepantie met de jaarrekening verwerkt in de belastingaangifte? Kan dit worden vermeden?
- Hoe wordt concreet de roerende voorheffing berekend? Met welke tijdslijn wordt rekening gehouden?
- Welke gevolgen kan een kapitaalvermindering hebben (bv. financiering, schenking van familiale vennootschap)?
- …


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Geel)terug