Fiscale en juridische valkuilen bij 5 bijzondere balansposten

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
25/04/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. Kristel@kvabb.org

Inhoud:
Een deep dive in de fiscale, vennootschapsrechtelijke en financiële spelregels voor 5 bijzondere maar courante balansposten.
Een aantal bijzondere balansposten kunnen het (fiscaal) resultaat aanzienlijk beïnvloeden, en kunnen aanleiding geven tot windowdressing of misbruik.
Maar wat zijn nu precies de vennootschapsrechtelijke en fiscale spelregels voor voorraden, dubieuze vorderingen, herwaarderingsmeerwaarden, uitgestelde belastingen en voorzieningen, en wat zeggen de CBN-adviezen hierover?

Programma:
In deze webinar bespreekt Patrick HUYBRECHTS hoe het belastbare resultaat van een onderneming mede kan bepaald worden door een correct gebruik van een aantal optimalisaties voor 5 bijzondere maar courante balansposten.
Telkens worden de vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en regels overlopen voor:
• Het regime van uitgestelde belasting bij gerealiseerde meerwaarden
• Aanleggen van voorzieningen
• Boeken van een herwaarderingsmeerwaarde
• Behandeling van voorraden en voorraadwaardering
• Principes rond dubieuze debiteuren
Aan de hand van praktische en sprekende voorbeelden wordt onderzocht welke (fiscale) optimalisaties mogelijk zijn, maar evengoed hoe een misbruik aanleiding kan geven tot windowdressing van de jaarrekening.
Tijdens de uiteenzetting zal dan ook ingegaan worden hoe een jaarrekening beïnvloed kan worden door deze rubrieken.


Programma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug