Wat is (ab)normaal beheer van het privé-vermogen?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
9/12/24 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Michel MAUS | Pieterjan SMEYERS | Alexander DELAFONTEYNE

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 40 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


Inhoud:
Wat is (ab)normaal beheer van het privé-vermogen?
(art. 90 1° WIB’92)
Meerwaarden op aandelen zijn in principe bij u privé enkel belastbaar als de overdracht ervan niet beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van een privévermogen (art. 90, lid 1, 9°, 1ste streepje WIB 92) of wanneer u aan een rechtspersoon buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aandelen verkoopt van een vennootschap waarvan u, eventueel samen met uw familie, een participatie van meer dan 25% bezit (art. 90, lid 1, 9°, 2de streepje WIB 92) .
Wat wordt er wel en niet aanzien als (ab)normaal beheer van het privévermogen? De advocaten nemen u mee in het verhaal van art. 90 1° WIB92.


Programma:
18.30u. Onthaal & Inloggen
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug